Make your own free website on Tripod.com
05.06.2006
Sajt je zavrsen i objavljen. Trud je bio veliki, nadamo se...
12.06.2006
Izvrsena je prezentacija sajta u skoli.Hodnici su oblepljeni plakatima...

Pod uticajem ratnih godina, teške ekonomske situacije i socijalne krize, društvo u kome živimo veoma je nasilno, narocito u sferi lakših krivicnih dela. U takvoj situaciji, spremnost da se predvidi i izbegne opasnost cesto je podjednako važna za bezbednost koliko i postojanje policije i zakona.
Svaki cin koji te ugrožava psihicki, fizicki ili seksualno jeste cin nasilja, bez obzira na to ko ga je izvršio - nepoznata osoba, prijatelj, partner, srodnik ili državni organ.

Fizicko zlostavljanje
Pod fizickim zlostavljanjem podrazumevamo nanošenje telesnih povreda drugoj osobi/detetu, neposredno( udaranje, šamaranje, ...) ili korišcenjem razlicitih oruda, oružja i sredstava( trovanje, paljenje ili poparivanje, vezivanje deteta...) a što može dovesti do fizicke povrede a u težim slucajevima i do smrti. Namerno izazivanje bolesti kod druge osobe/deteta, takode, spada u oblike fizickog zlostavljanja.


Emocionalno zlostavljanje
Emocionalno zlostavljanje podrazumeva ponavljanja, cinjenja ili necinjenja od strane drugog lica, koje kod drece razvijaju osecanje bezvrednosti i odbacenosti. Emocionalno zlostavljanje se definiše na osnovu sledecih tipova ponašanja: odbacivanje, omalovažavanje, ucestalo zastrašivanje, izolacija, ignorisanje, izazivanje nesigurnosti, eksploatacija/korupcija deteta, kao i preterana i neadekvatna ocekivanja od deteta.


Seksualno zlostavljanje/zloupotreba
Seksualno zlostavljanje/zloupotreba podrazumeva svaku aktivnost koju neka osoba sprovodi radi njihovih zadovoljavanja sopstvenih seksualnih potreba, protiv volje druge osobe/deteta, nezavisno od toga da li je dete svesno prirode tih radnji. Ono ukljucuje svaku formu kontakta koji se realizuje u seksualne svrhe; nekontaktne aktivnosti kao što su izlaganje deteta pogledu, voajerizam, prikazivanje pornografskog materijala detetu, ili, pak navodenje deteta da se ponaša na uzrasno neprihvatljive seksualne nacine. Korišcenje dece za prostituciju, pornografiju ili na druge slicne nacine smatra se seksualnom eksploatacijom deteta.


Zanemarivanje deteta
Zanemarivanje podrazumeva zapostavljanje osnovnih fizickih ili psiholoških potreba deteta, trajno ili u dužem vremenskom periodu koje može izazvati ozbiljne posledice u razvoju deteta. Onmo podrazumeva propuste roditelja ili staratelja da detetu obezbede adekvatnu ishranu, smeštaj i odecu, ili da propuste da zaštite dete od fizickih povreda i drugih opasnosti, neobezbedivanja adekvatne medicinske nege i lecenja, zapostavljanja detetovih osnovnih emocionalnih i obrazovnih potreba, ili napuštanje deteta.