Make your own free website on Tripod.com
05.06.2006
Sajt je zavrsen i objavljen. Trud je bio veliki, nadamo se...
12.06.2006
Izvrsena je prezentacija sajta u skoli.Hodnici su oblepljeni plakatima...

Ko upotrebom sile ili ozbiljnom pretnjom da ce napasti na život ili telo povreduje ili ugrožava telesni ili duševni integritet clana porodice, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do tri godine.
(Krivicni zakon Republike Srbije)

Za teže oblike krivicnog dela nasilja u porodici predvidene su znatno oštrije kazne - cak do 15 godina zatvora.

Stereotipi
Neupucena osoba sklona je da tipicnog nasilnika u porodici zamišlja kao muža - alkoholicara koji danonocno prebija ženu i dete, ali istina je malo drugacija:


Nasilje se javlja svuda, bez obzira na uslove u kojima neko živi, i ne mora biti samo fizicke prirode.
Ono se izražava i kroz emocionalno zlostavljanje, seksualnu zloupotrebu, izazivanje ekonomske zavisnosti, pokazivanje moci, izolaciju žrtve... Deca koja posmatraju maltretiranje jednog roditelja od strane drugog ili koja trpe direktno nasilje od strane clana porodice, izložena su velikom stresu i opasnosti od jakih poremecaja u fizickom i emotivnom razvoju.

Šta da radiš?
Cesto, ni same žrtve nasilja u porodici nemaju dovoljno hrabrosti, ali ni podršku sredine da istupe i zatraže pomoc. Povrede nam nanose clanovi porodice, neko ko nam je blizak i prema kome cesto osecamo ljubav. Samim tim, veoma je teško shvatiti da nam oni zapravo cine zlo.

Ako u tvojoj porodici postoji nasilje, važno je da skupiš hrabrost i zatražiš pomoc. Postoje organizacije koje ce ti pomoci da se suociš sa cinjenicom da se tako nešto uopšte dešava u tvojoj porodici, a zatim i u rešavanju ovog problema.